Zalecenia dla pacjentów

Projekty unijne

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Poniżej znajdują się aktualne PROJEKTY.

Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach poprzez zakup sprzętu do leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych

ZOBACZ WIĘCEJ

Poprawa jakości i dostępności procedur onkologicznych w zakresie urologii w regionie Górnego Śląska w oparciu o Specjalistyczną Poradnię Urologiczną Med Holding S.A. w Katowicach

ZOBACZ WIĘCEJ

Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

ZOBACZ WIĘCEJ