Pracownia Urodynamiczna (URD)

W Pracowni Urodynamicznej prowadzone są badania oceniające czynność dolnych dróg moczowych – pęcherza i cewki moczowej.

W naszym gabinecie badanie urodynamiczne wykonywane jest przez lekarza w asyście doświadczonej pielęgniarki.

Wykonuje je dr n. med. Wojciech Pawłowski - lekarz z dużym doświadczeniem, odbył liczne szkolenia w zakresie diagnostyki urodynamicznej. Badanie wykonywane jest w miłej i bezstresowej atmosferze i stanowi precyzyjne narzędzie diagnostyczne pozwalające na uzyskanie powtarzalnych wyników kwalifikujących Pacjenta do optymalnego sposobu dalszego leczenia.

Lekarz:
Dr n. med. Wojciech Pawłowski

Pielęgniarka:
mgr Barbara Gracka

W pracowni urodynamicznej prowadzone są badania oceniające czynność dolnych dróg moczowych – pęcherza i cewki moczowej

Wskazania do wykonywania badań urodynamicznych - wszystkie objawy związane z dolnymi drogami moczowymi:

 • nietrzymanie moczu wysiłkowe,
 • parcia naglące,
 • nietrzymanie moczu z powodu parć naglących,
 • trudności w opróżnieniu pęcherza,
 • nawracające zakażenia układu moczowego.

W trakcie wykonywania badania urodynamicznego mierzy się ilość oraz czas oddawania moczu, ciśnienie wewnątrz pęcherza i odbytnicy oraz czynność zwieraczy.

Etapy badania urodynamicznego:

 • Uroflowmetria (przepływ cewkowy):

Badanie polega na ocenie fazy gromadzenia moczu poprzez oddanie go przez osobę badaną do specjalnego urządzenia nazywanego uroflowmetrem. Badanie jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne. Wykonywane jest w momencie zgłaszania silnej potrzeby oddania moczu.

 • Cystometria:

Cystometria jest inwazyjną częścią badania urodynamicznego, ponieważ wymaga wprowadzenia cienkiego cewnika do pęcherza. Jest rodzajem badania oceniającego zależność pomiędzy ciśnieniem a  objętością pęcherza podczas jego napełniania. W trakcie badania urodynamicznego do pęcherza wprowadzany jest cienki cewnik, który służy do napełniania pęcherza moczowego solą fizjologiczną oraz do rejestracji ciśnień panujących w pęcherzu. Sam moment wprowadzania cewników jest nieprzyjemny i może powodować uczucie dyskomfortu. Dodatkowo mierzy się ciśnienie panujące w odbytnicy przy pomocy wprowadzonego tam cewnika. Czynność mięśni zwieraczy jest określana dzięki elektrodom powierzchniowym. Po napełnieniu pęcherza moczowego oddaje się mocz do specjalnego urządzenia (uroflowmetru), mierzącego ilość oddanego moczu, a także szybkość jego oddawania. W trakcie oddawania moczu rejestrowane są ciśnienia w pęcherzu i w jamie brzusznej oraz czynność zwieraczy. Po kompleksowej analizie wszystkich wyników przeprowadzonych badań, Pacjent otrzymuje wynik, który zawiera wnioski dotyczące dalszego postępowania terapeutycznego.

Przed badaniem

1. Bezpośrednio przed badaniem URD Pacjent musi dostarczyć:

 • aktualny wynik badania posiewu moczu i badania ogólnego moczu,
 • pełną dokumentację medyczną przebytych zabiegów operacyjnych (jeśli posiada),
 • dzienniczek mikcji.

Wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, pacjent powinien wykonać lewatywę ENEMA.

Dokumenty wymagane przy wyznaczeniu terminu badania URD

Jeśli pacjent nie jest pacjentem naszej poradni powinien posiadać ze sobą: 

 • skierowanie do Specjalistycznej Poradni Urologicznej wystawione przez lekarza POZ,
 • skierowanie na wykonanie badania URD od specjalisty urologa lub ginekologa,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • posiadaną dokumentację medyczną (wypisy ze Szpitali, badania laboratoryjne, dokumentację radiologiczną itp.).