Przyjęcie do szpitala

KROK I : SKIEROWANIE NA ODDZIAŁ UROLOGII

 1. Pacjent kierowany do Oddziału Urologii w trybie planowym przez lekarza urologa/ POZ zgłasza się osobiście lub przez osoby trzecie /e-mailowo/telefonicznie do Działu Koordynacji Hospitalizacji celem przygotowania do zabiegu oraz ustalenia terminu przyjęcia.

Pacjent powinien mieć ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Skierowanie
 • ostatnie wyniki badań obrazowych, CD badań obrazowych, poprzednie wypisy ze szpitala, zaświadczenia/ opinie lekarskie dot. braku przeciwskazań do leczenia operacyjnego, wyniki niezbędnych badań laboratoryjnych wskazanych przez lekarza prowadzącego.
 1. W przypadku pacjenta ze skierowaniem do dużego zabiegu otwartego/laparoskopowego/robotycznego chory zobowiązany jest dostarczyć do Działu Koordynacji Hospitalizacji skierowanie lub nr e-skierowania, wyniki diagnostyki obrazowej wraz z płytami CD oraz historię choroby. Dostarczona dokumentacja wraz z wywiadem jest analizowana na Wewnętrznym Konsylium Lekarskim celem studium przypadku i ustalenia rodzaju i sposobu operacji.

 2. W przypadku pacjenta onkologicznego w rozpoznanym rakiem prostaty (C61) w badaniu histopatologicznym chory dostarcza do Działu Koordynacji Hospitalizacji skierowania na badania celem poszerzenia diagnostyki. W ramach opieki Działu Koordynacji Hospitalizacji chory jest poddawany kompleksowej ścieżce wspomagania procesu przygotowania i zakwalifikowania urologicznego do operacyjnego leczenia raka prostaty.

 • umawianie chorego na badania, informowanie o terminach;
 • opieka i wsparcie w przygotowaniu i zebraniu dokumentacji;
 • kwalifikacja urologiczna na podstawie kompletu dokumentacji i określenie rodzaju zabiegu (robotyczny/laparoskopowy/met.otwartą) lub wyznaczenie ścieżki onkologicznej;
 1. Pacjent ze skierowaniem do planowego zabiegu urologicznego wykonywanego w ramach hospitalizacji jednodniowej (wymiana sond DJ w UCS, obrzezanie, elongacja krótkiego wędzidełka) zgłasza się do Rejestracji Małej Izby Przyjęć, gdzie wyznacza się termin zabiegu oraz informuje o przygotowaniu do zabiegu.

KROK II : KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

W dniu wyznaczonego terminu kwalifikacji anestezjologicznej należy zgłosić się do budynku A, parter, Rejestracja Małej Izby Przyjęć.

 • Na konsultację należy wypełnić Kartę Konsultacji Anestezjologicznej dostępnej dla Państwa w Dziale Koordynacji Hospitalizacji bud. A, I piętro, pokój nr 212
 • w Rejestracji Izby Przyjęć Bud. A
 • na stronie internetowej szpitala www. grupamazovia.pl w zakładce ,,Informacje dla Pacjenta ’’

UWAGA!!

W przypadku występowania chorób dodatkowych proszę dostarczyć informację z ostatniej kontroli u lekarza prowadzącego, listę przyjmowanych leków, ostatnie wyniki badań laboratoryjnych /obrazowych, wypisy ze szpitala.

UWAGA!!

Jeśli stosuje Pani/Pan leki takie jak: Acard, Polopiryna, Clopidogrel, Xarelto, Warfin, Acenokumarol lub inne leki na rozrzedzenie krwi proszę poinformować o tym Anestezjologa podczas konsultacji i uzgodnić czy jest konieczne lub możliwe ich odstawienie lub zmiana na inne, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala.

KROK III: TERMIN PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ UROLOGII I PRZYGOTOWANIE DO HOSPITALIZACJI

Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji anestezjologicznej chory ustala w Dziale Koordynacji Hospitalizacji termin przyjęcia do Szpitala.

Przygotowanie do hospitalizacji:

 • dowód tożsamości.
 • NIP pracodawcy (potrzebny w razie konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego)
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – dla pacjentów Unii Europejskiej.
 • ostatnie wyniki badań obrazowych, CD badań obrazowych, wypisy ze szpitala, zaświadczenia/ opinie lekarskie dot. braku przeciwskazań do leczenia operacyjnego wg zaleceń Anestezjologa
 • Wynik posiewu moczu, jeśli wcześniej było takie wskazanie (honorowany do 6 tygodni) – JEŚLI WYNIK POSIEWU MOCZU JEST DODATNI PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM KOORDYNACJI HOSPITALIZACJI
 • leki przyjmowane na stałe w oryginalnych opakowaniach np. w związku z chorobą przewlekłą oraz rozpiskę z dawkowaniem
 • kubek, sztućce
 • wodę mineralną niegazowaną
 • środki higieny osobistej (chusteczki higieniczne, przybory toaletowe, ręcznik, piżama/dres, kapcie/klapki)
 • książki, czasopisma, telefon komórkowy, ładowarka

Uwaga!!

 • Leki takie jak: Acard, Polopiryna, Clopidogrel, Xarelto, Warfin, Acenokumarol lub inne leki na rozrzedzenie krwi należy odstawić wg zaleceń Anestezjologa lub lekarza rodzinnego
 • Należy mieć krótkie, naturalne paznokcie
 • Miesiączka, objawy przeziębienia, gorączka, wirus opryszczki dyskwalifikują z zabiegu – prosimy o kontakt z DZIAŁEM KOORDYNACJI HOSPITALIZACJI celem ustalenia nowego terminu przyjęcia do zabiegu.
 • Prosimy rzeczy wartościowe pozostawić w domu. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.

Dokumenty do przesłania, można przesyłać na adres:

Zespół koordynatorów

Ewa Wachulec

Kierownik Działu Koordynacji Hospitalizacji
Pokaż

Karolina Tarapacz

Koordynatorka
Pokaż

Monika Cebularz

Koordynatorka
Pokaż

Natalia Rzońca

Koordynatorka
Pokaż