Staż i rezydentura

Poniżej znajduje się wzór porozumienia w sprawie odbycia stażu kierunkowego.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz. U. 2023 poz. 975 z późn. zm./ zapewniamy lekarzom możliwość odbycia stażu kierunkowego z zakresu urologii określonego programem specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.

Do odbycia stażu wymagane jest złożenie podania adresowanego do Prezesa Zarządu  Szpitala oraz zawarcie porozumienia ze Szpitalem, który zatrudnia lekarza w trakcie specjalizacji.

Wzory porozumień