Zapytanie ofertowe UE

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2023 r

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia medycznego dla PW JUMO Sp. z o.o. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-00B6/23 pn. „Na zdrowie Urologia!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2023

Termin składania ofert: do 08.11.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 09.11.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 10.11.2023 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 13.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2023 r

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot zamówienia:

Zakup, dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu telekonsultacji pola operacyjnego wraz z funkcją lekarz-lekarz i e-konsylium w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Śląskim Szpitalu Urologicznym w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/2/2023

Termin składania ofert: do 20.11.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 21.11.2023 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 22.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2023 r

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa systemu informatycznego szpitala i jego integracja, zakup systemów informatycznych oraz dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG2.1 w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/1/2023

Termin składania ofert: do 08.09.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 11.09.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 13.09.2023 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 26.09.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2023 r

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

Nr. sprawy: ZP/UE-CS/1/2023

Termin składania ofert: do 28.04.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 04.05.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 09.05.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 12.05.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 15.05.2023 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 22.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.12.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa systemu informatycznego szpitala i jego integracja, zakup systemów informatycznych oraz dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1 w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/4/2022

Termin składania ofert: do 31.01.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 02.02.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 08.02.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 09.02.2023 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 22.02.2023 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/3/2022

Termin składania ofert: do 20.01.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 25.01.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 27.01.2023 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 31.01.2023 do godz. 13:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 09.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/2/2022

Termin składania ofert: do 29.09.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 05.10.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 10.10.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 17.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

Nr. sprawy:ZP/UE-CS/2/2022

Termin składania ofert: do 13.09.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 16.09.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 23.09.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 28.09.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 03.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Nr. sprawy:ZP/UE-B/5/2022

Termin składania ofert: do 07.06.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 13.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

Nr. sprawy:ZP/UE-CS/4/2022

Termin składania ofert: do 21.06.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 30.06.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 05.07.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

 1. Projekt Budowlany Wielobranżowy
 2. Przedmiar robót
 3. Instalacja C.O., C.T. i pary wodnej
 4. Instalacje wentylacja i klimatyzacja
 5. Instalacje wod-kan.
 6. Projekt budowalny instalacje elektryczne
 7. Projekt budowlany wielobranżowy – część konstrukcyjna
 8. Projekt architektoniczny – inwentaryzacja
 9. Projekt architektoniczny – rzuty
 1. Projekty Wykonawcze Architektura i Konstrukcyjny
 2. Projekty Wykonawcze Instalacje
 3. Zestawienie Stolarki
 4. Przedmiar robót – Roboty budowlane – wersja edytowalna
 5. Przedmiar robót – Instalacja centralnego ogrzewania – wersja edytowalna
 6. Przedmiar robót – Instalacja wentylacji i klimatyzacji – wersja edytowalna
 7. Przedmiar robót – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (bez ppoż) – wersja edytowalna
 8. Przedmiar robót – Instalacja sprężonego powietrza pozamedycznego – wersja edytowalna
 9. Przedmiar robót – Instalacje elektryczne – wersja edytowalna
 10. Przedmiar robót – Instalacje słaboprądowe – wersja edytowalna

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 18.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/4/2022

Termin składania ofert: do 05.05.2022 do godz. 10:00

Załączniki:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z DNIA 09.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach
w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Nr. sprawy: ZP/UE-CS/3/2022

Termin składania ofert: do 17.05.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

 1. Projekt Budowlany Wielobranżowy
 2. Przedmiar robót.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z DNIA 19.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracyndla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/3/2022

Termin składania ofert: do 21.03.2022 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 23.03.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 24.03.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 04.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/1/2022

Termin składania ofert: do 17.03.2022 do godz. 12:00

Informacja z dnia: 17.02.2022 r.

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia: Załącznik aktualny z dnia 17.02.2022 r.

ZMIANA TERMINU: do 22.03.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 25.03.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 30.03.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 11.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu technicznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/2/2022

Termin składania ofert: do 11.02.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA (17.02.2022 r.), Z DNIA 25.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia medycznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2022

Termin składania ofert: do 08.02.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 11.02.2022 do godz. 13:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 18.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowi w budynku MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/2/2021

Termin składania ofert: do 03.12.2021 do godz. 13:00

ZMIANA TERMINU: do 13.12.2021 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 16.12.2021 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 21.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa elektrycznych łóżek szpitalnych w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B /5/2021

Termin składania ofert: do 27.10.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 29.10.2021 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 03.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowi w budynku MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/1/2021

Termin składania ofert: do 06.10.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 08.10.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 15.10.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 20.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/4/2021

Termin składania ofert: do 22.07.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 30.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach projektu nr RPSL.04.03.04-IŻ.01-24-224/17 pn. „Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-T/1/2021

Termin składania ofert: do 04.05.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 07.05.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 11.05.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 24.05.2021 R.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa myjki do obuwia – 2 zestawy dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/3/2021

Termin składania ofert: do 13.01.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/2/2021

Termin składania ofert: do 15.01.2021 do godz. 11:00

ZMIANA TERMINU: do 21.01.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 01.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa mebli dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2021

Termin składania ofert: do 15.01.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.02.2021 r.

Zapytanie o cenę z dnia 09.12.2020 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa różnego sprzętu technicznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/3/2020

Termin składania ofert: do 21.12.2020 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.01.2021 r.

Zapytanie o cenę z dnia 27.11.2020 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa monitorów komputerowych (41 szt.) oraz podkładek pod mysz z podparciem nadgarstka (41 szt.) dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/2/2020

Termin składania ofert: do 11.12.2020 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 15.12.2020 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2020 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa myjki do obuwia – 2 zestawy dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2020

Termin składania ofert: do 08.12.2020 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 15.12.2020 do godz. 10:00

Załączniki:

ZAMÓWIENIA UE

Poniżej znajdują się aktualne zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

Nr. sprawy:ZP/UE-CS/2/2022

Termin składania ofert: do 13.09.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Nr. sprawy:ZP/UE-B/5/2022

Termin składania ofert: do 07.06.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 13.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

Nr. sprawy:ZP/UE-CS/4/2022

Termin składania ofert: do 21.06.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 30.06.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 05.07.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

 1. Projekt Budowlany Wielobranżowy
 2. Przedmiar robót
 3. Instalacja C.O., C.T. i pary wodnej
 4. Instalacje wentylacja i klimatyzacja
 5. Instalacje wod-kan.
 6. Projekt budowalny instalacje elektryczne
 7. Projekt budowlany wielobranżowy – część konstrukcyjna
 8. Projekt architektoniczny – inwentaryzacja
 9. Projekt architektoniczny – rzuty
 1. Projekty Wykonawcze Architektura i Konstrukcyjny
 2. Projekty Wykonawcze Instalacje
 3. Zestawienie Stolarki
 4. Przedmiar robót – Roboty budowlane – wersja edytowalna
 5. Przedmiar robót – Instalacja centralnego ogrzewania – wersja edytowalna
 6. Przedmiar robót – Instalacja wentylacji i klimatyzacji – wersja edytowalna
 7. Przedmiar robót – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (bez ppoż) – wersja edytowalna
 8. Przedmiar robót – Instalacja sprężonego powietrza pozamedycznego – wersja edytowalna
 9. Przedmiar robót – Instalacje elektryczne – wersja edytowalna
 10. Przedmiar robót – Instalacje słaboprądowe – wersja edytowalna

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 18.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/4/2022

Termin składania ofert: do 05.05.2022 do godz. 10:00

Załączniki:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z DNIA 09.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach
w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Nr. sprawy: ZP/UE-CS/3/2022

Termin składania ofert: do 17.05.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

 1. Projekt Budowlany Wielobranżowy
 2. Przedmiar robót.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z DNIA 19.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracyndla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/3/2022

Termin składania ofert: do 21.03.2022 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 23.03.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 24.03.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 04.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/1/2022

Termin składania ofert: do 17.03.2022 do godz. 12:00

Informacja z dnia: 17.02.2022 r.

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia: Załącznik aktualny z dnia 17.02.2022 r.

ZMIANA TERMINU: do 22.03.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 25.03.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 30.03.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 11.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu technicznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/2/2022

Termin składania ofert: do 11.02.2022 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA (17.02.2022 r.), Z DNIA 25.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2022 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia medycznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2022

Termin składania ofert: do 08.02.2022 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 11.02.2022 do godz. 13:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 18.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowi w budynku MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/2/2021

Termin składania ofert: do 03.12.2021 do godz. 13:00

ZMIANA TERMINU: do 13.12.2021 do godz. 12:00

ZMIANA TERMINU: do 16.12.2021 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 21.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa elektrycznych łóżek szpitalnych w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B /5/2021

Termin składania ofert: do 27.10.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 29.10.2021 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 03.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowi w budynku MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr. sprawy: ZP/UE-I/1/2021

Termin składania ofert: do 06.10.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 08.10.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 15.10.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 20.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Szkolenia dla pracowników MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/4/2021

Termin składania ofert: do 22.07.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 30.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach projektu nr RPSL.04.03.04-IŻ.01-24-224/17 pn. „Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-T/1/2021

Termin składania ofert: do 04.05.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 07.05.2021 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 11.05.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 24.05.2021 R.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa myjki do obuwia – 2 zestawy dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/3/2021

Termin składania ofert: do 13.01.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/2/2021

Termin składania ofert: do 15.01.2021 do godz. 11:00

ZMIANA TERMINU: do 21.01.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 01.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2021 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa mebli dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2021

Termin składania ofert: do 15.01.2021 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.02.2021 r.

Zapytanie o cenę z dnia 09.12.2020 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa różnego sprzętu technicznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/3/2020

Termin składania ofert: do 21.12.2020 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.01.2021 r.

Zapytanie o cenę z dnia 27.11.2020 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa monitorów komputerowych (41 szt.) oraz podkładek pod mysz z podparciem nadgarstka (41 szt.) dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/2/2020

Termin składania ofert: do 11.12.2020 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 15.12.2020 do godz. 12:00

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2020 r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa myjki do obuwia – 2 zestawy dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2020

Termin składania ofert: do 08.12.2020 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 15.12.2020 do godz. 10:00

Załączniki:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W DNIU 05.01.2021 r.

POKAŻ ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ