Jak przygotować się do badania

DZIEŃ PRZED BADANIEM/ Należy:

1. Bezpośrednio przed badaniem URD Pacjent musi dostarczyć aktualny:

 • wynik badania ogólnego moczu 
 • pełną dokumentację medyczną przebytych zabiegów operacyjnych (jeśli posiada)
 • dzienniczek mikcji

2. Wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, pacjent powinien wykonać lewatywę ENEMA

ETAPY BADANIA / URODYNAMICZNEGO

Badanie urodynamiczne składa się z dwóch etapów:

 • Przepływ cewkowy (uroflowmetria) z oceną zalegania moczu po mikcji. Badanie polega na ocenie fazy gromadzenia moczu poprzez oddanie go przez osobę badaną do specjalnego urządzenia nazywanego uroflowmetrem. Badanie jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne. Wykonywane jest w momencie zgłaszania silnej potrzeby oddania moczu.
 • Cystometria. Etap jest inwazyjną częścią badania urodynamicznego, ponieważ wymaga wprowadzenia cienkiego cewnika do pęcherza. Jest rodzajem badania oceniającego zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością pęcherza podczas jego napełniania. W trakcie badania urodynamicznego do pęcherza wprowadzany jest cienki cewnik, który służy do napełniania pęcherza moczowego wodą do wstrzykiwań oraz do rejestracji ciśnień panujących w pęcherzu. Sam moment wprowadzania cewników jest nieprzyjemny i może powodować uczucie dyskomfortu. Dodatkowo mierzy się ciśnienie panujące w odbytnicy przy pomocy wprowadzonego tam cewnika. Czynność mięśni zwieraczy jest określana dzięki elektrodom powierzchniowym. Po napełnieniu pęcherza moczowego oddaje się mocz do specjalnego urządzenia (uroflowmetru), mierzącego ilość oddanego moczu, a także szybkość jego oddawania. W trakcie oddawania moczu rejestrowane są ciśnienia w pęcherzu i w jamie brzusznej oraz czynność zwieraczy. Po kompleksowej analizie wszystkich wyników przeprowadzonych badań, Pacjent otrzymuje wynik, który zawiera wnioski dotyczące dalszego postępowania terapeutycznego.

DZIEŃ PRZED BADANIEM/ Należy:

W dzień poprzedzający zabieg możliwe jest normalne spożywanie pokarmów i przyjmowanie płynów, z wyjątkiem napoi gazowanych.

 

W DNIU BADANIA/ Wskazane:

 • Pacjent powinien być na czczo, nie później niż 6 godzin przed planowanym zabiegiem
 • Pacjent powinien przyjąć zażywane leki, popijając niewielką ilością wody niegazowanej, poza lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi

1 KROK/ Ustalenie terminu badania

Termin badania można ustalić:

TELEFONICZNIE

OSOBIŚCIE
 

w pracowni rentgenowskiej

tel. +48 690 466 964, (32) 602 70 83

CZYNNE: 8:00 – 15:00

2 KROK/ Podanie informacji

Przy ustalaniu terminu badania zostaną Państwo poproszeni o następujące informacje:

 • IMIĘ I NAZWISKO
 • NUMER TELEFONU
 • JAKI TO RODZAJ BADANIA

TOMOGRAFIA GŁOWY

TOMOGRAFIA INNEJ
OKOLICY ANATOMICZNEJ

ANGIO

TK MÓZGOWIA

TK TKANKI MIĘKKICH SZYI

ANGIO - CT AORTY PIERSIOWEJ

TK OCZODOŁÓW

TK KLATKI PIERSIOWEJ

ANGIO - CT CAŁEJ AORTY

TK ZATOK BOCZNYCH NOSA

TK JAMY BRZUSZNEJ

ANGIO - CT TĘTNIC DOGŁOWOWYCH

TK TWARZOCZASZKI

TK MIEDNICZY MAŁEJ

ANGIO - TĘTNIC MÓZGOWYCH

 

TK KOŃCZYN (KOŚCI I STAWY)

 

 

TK KRĘGOSŁUPA

ANGIO - CT TĘTNIC NERKOWYCH I NEREK

Przed badaniem Tomografii Komputerowej prosimy:

 • nie jeść przez 5 godzin przed badaniem
 • przynieść wynik z badania poziomu kreatyniny we krwi
 • w przypadku nadczynności tarczycy przynieść wynik badania TSH, T3, T4 oraz zaświadczenie
 • przynieść ze sobą wcześniejsze badania i opisy TK, MR, RTG, USG oraz posiadaną dokumentację medyczną od lekarza endokrynologa o braku przeciwskazań do podania środka kontrastowego. 
 • leki zażywane codziennie brać zgodnie z zaleceniami lekarza popijając niewielką ilością wody niegazowanej
 • metforminę odstawić 48 godziny przed badaniem i po badaniu
 • do badania jamy brzusznej, nerek, miednicy małej zgłosić się do pracowni TK na 1,5 godziny przed badaniem z 1,5 litrową butelką wody mineralnej niegazowanej
 • do pozostałych badań zgłosić się do pracowni 30 min przed badaniem

Przebieg badania:

Pacjent leży na ruchomym stole aparatu tomografu komputerowego (TK), który umożliwia przesuwanie w trakcie badania. Cały czas jest zapewniony kontakt Pacjenta z personelem. Niedogodność może stanowić fakt, że w trakcie badania Pacjent musi cały czas pozostać w tej samej pozycji. Od chorego oczekuje się współpracy z personelem wykonującym badanie i wykonywania jego poleceń. Wynik Badania TK wydawany jest tego samego dnia w przeciągu 1 godziny od zakończenia badania (jeżeli nie jest konieczna dodatkowa konsultacja).

Przeciwwskazania do badania TK:

 • nadwrażliwość na jonowe środki cieniujące
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność wątroby i nerek
 • nadczynność tarczycy
 • cukrzyca insulinozależna
 • ciąża (nie dotyczy stanów zagrożenia życia)

Pacjentka będąca w ciąży ma obowiązek poinformować o tym fakcie techników i lekarza wykonujących badanie TK. Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez 24 godziny po badaniu.

 

 

1 KROK/ Ustalenie terminu badania

Termin badania można ustalić:

TELEFONICZNIE OSOBIŚCIE

w pracowni rentgenowskiej

tel. +48 (32) 602 70 83 CZYNNE: 8:00 - 15:00

 

2 KROK/ Podanie informacji

Przy ustalaniu terminu badania zostaną Państwo poproszeni o następujące informacje:

 • IMIĘ I NAZWISKO
 • NUMER TELEFONU
 • JAKI TO RODZAJ BADANIA
 1. TOMOGRAFIA GŁOWY TOMOGRAFIA INNEJ
 2. OKOLICY ANATOMICZNEJ ANGIO
 3. TK MÓZGOWIA TK TKANKI MIĘKKICH SZYI ANGIO - CT AORTY PIERSIOWEJ
 4. TK OCZODOŁÓW TK KLATKI PIERSIOWEJ ANGIO – TĘTNIC MÓZGOWYCH
 5. TK ZATOK BOCZNYCH NOSA TK JAMY BRZUSZNEJ ANGIO - CT TĘTNIC DOGŁOWOWYCH
 6. TK TWARZOCZASZKI TK MIEDNICZY MAŁEJ ANGIO - CT TĘTNIC NERKOWYCH I NEREK
 7.   TK KOŃCZYN (KOŚCI I STAWY)
 8.   TK KRĘGOSŁUPA

 

Przed badaniem Tomografii Komputerowej prosimy:

nie jeść przez 5 godzin przed badaniem

przynieść wynik z badania poziomu kreatyniny we krwi (ważny 7 dni)

w przypadku nadczynności tarczycy przynieść wynik badania TSH, T3, T4

przynieść ze sobą wcześniejsze badania i opisy TK, MR, RTG, USG oraz posiadaną dokumentację medyczną

leki zażywane codziennie brać zgodnie z zaleceniami lekarza popijając niewielką ilością wody niegazowanej

metforminę odstawić 48 godziny przed badaniem i po badaniu

do badania jamy brzusznej, nerek, miednicy małej zgłosić się do pracowni TK na 1,5 godziny przed badaniem z 1,5 litrową butelką wody mineralnej niegazowanej

do pozostałych badań zgłosić się do pracowni 30 min przed badaniem

 

Przebieg badania:

Pacjent leży na ruchomym stole aparatu tomografu komputerowego (TK), który umożliwia przesuwanie w trakcie badania. Cały czas jest zapewniony kontakt Pacjenta z personelem. Niedogodność może stanowić fakt, że w trakcie badania Pacjent musi cały czas pozostać w tej samej pozycji. Od chorego oczekuje się współpracy z personelem wykonującym badanie i wykonywania jego poleceń. Wynik Badania TK wydawany jest tego samego dnia w przeciągu 1 godziny od zakończenia badania (jeżeli nie jest konieczna dodatkowa konsultacja).

 

Przeciwwskazania do badania TK:

 • nadwrażliwość na jonowe środki cieniujące
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność wątroby i nerek
 • nadczynność tarczycy
 • cukrzyca insulinozależna
 • ciąża (nie dotyczy stanów zagrożenia życia)

Pacjentka będąca w ciąży ma obowiązek poinformować o tym fakcie techników i lekarza wykonujących badanie TK. Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez 24 godziny po badaniu.

DZIEŃ PRZED BADANIEM/ Należy unikać:

 • pokarmów zawierających błonnik tj. świeżych owoców, warzyw, otrębów, kasz
 • pokarmów wzdymających (groszek, fasola, kalafior, brokuł, kapusta)
 • napojów gazowanych, soków owocowych

 

W DNIU BADANIA/ Należy:

 • 5 godzin przed badaniem zjeść lekkie śniadanie i potem już nic nie jeść do momentu badania
 • 3 godziny przed badaniem nie pić. Wykupić w aptece Espumisan (kapsułki na odgazowanie) i zażywać po 2 tabletki 3 razy dziennie dwa dni przed badaniem oraz 2 tabletki rano w dniu badania
 • 48 godziny przed badaniem odstawić lek o nazwie Metformina (lek na cukrzycę) i 48 godzin po badaniu 
 • Przynieść wynik badania poziomu kreatyniny (badanie krwi)
 • Przed badaniem należy zgłosić się w rejestracji RTG ze skierowaniem.   Po zarejestrowaniu prosimy udać się do gabinetu zabiegowego – pokój nr 10 w poradni w celu założenia wenflonu

PRZED BADANIEM NALEŻY ZGŁOSIĆ:

 • skłonność do uczuleń
 • nadwrażliwość na środki cieniujące
 • aktualnie przyjmowane leki
 • ciążę