Niezbędne dokumenty

  • Skierowanie na wykonanie badania URD
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
  • Posiadaną dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, badania laboratoryjne, dokumentację radiologiczną itp.

  • Skierowanie do Poradni Urologicznej
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
  • Posiadaną dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, badania laboratoryjne, dokumentację radiologiczną itp.)

W dniu wyznaczonej wizyty lekarskiej - przed wejściem do gabinetu - Pacjent zobowiązany jest zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem w Rejestracji Poradni Urologicznej. Badania zlecone przez lekarzy należy wykonać kilka dni przed planowaną wizytą.

  • Skierowanie na wykonanie zabiegu ESWL - (od specjalisty urologa)
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • Posiadaną dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, aktualne badania laboratoryjne: morfologia, badanie moczu, kreatynina, APTT oraz dokumentację radiologiczną)