Cennik

NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
1. BADANIE RTG KLATKI PIERSIOWEJ / RTG JAMY BRZUSZNEJ (dot. pacjentów kierowanych przez lekarzy zatrudnionych w podmiocie) 100.00 zł
2. BADANIE RTG KLATKI PIERSIOWEJ / RTG JAMY BRZUSZNEJ Z OPISEM 140.00 zł
3. URETHROGRAFIA 400.00 zł
4. UROGRAFIA 400.00 zł
5. CYSTOGRAFIA 400.00 zł
6. PIELOGRAFIA ZSTĘPUJĄCA 500.00 zł
7. PIELOGRAFIA WSTĘPUJĄCA 500.00 zł
8. HRCT KLATKI PIERSIOWEJ - BEZ KONTRASTU 280.00 zł
9. TK GŁOWY / MÓZGOWIA - BEZ KONTRASTU 300.00 zł
10. TK GŁOWY / MÓZGOWIA - Z KONTRASTEM 400.00 zł
11. TK JAMY BRZUSZNEJ - BEZ KONTRASTU 400.00 zł
12. TK JAMY BRZUSZNEJ - Z KONTRASTEM 500.00 zł
13. TK MIEDNICY MAŁEJ - BEZ KONTRASTU 400.00 zł
14. TK MIEDNICY MAŁEJ - Z KONTRASTEM 500.00 zł
15. TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MAŁEJ - BEZ KONTRASTU 600.00 zł
16. TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MAŁEJ - Z KONTRASTEM 700.00 zł
17. TK KLATKI PIERSIOWEJ - BEZ KONTRASTU 400.00 zł
18. TK KLATKI PIERSIOWEJ - Z KONTRASTEM 500.00 zł
19. TK KOŚCI I STAWÓW - BEZ KONTRASTU 350.00 zł
20. TK KRĘGOSŁUPA (DWA ODCINKI PRZYLEGAJĄCE) - BEZ KONTRASTU 600.00 zł
21. TK KRĘGOSŁUPA (JEDEN ODCINEK) - BEZ KONTRASTU 400.00 zł
22. TK TWARZOCZASZKI - BEZ KONTRASTU 400.00 zł
23. TK TWARZOCZASZKI - Z KONTRASTEM 500.00 zł
24. TK ZATOK OBOCZNYCH NOSA - BEZ KONTRASTU 300.00 zł
25. TK ZATOK OBOCZNYCH NOSA - Z KONTRASTEM 400.00 zł

NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
1. PORADA LEKARSKA, KONSULTACJA, ASYSTA (LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI) 200.00 zł
2. PORADA LEKARSKA, KONSULTACJA, KONSULTACJA UROLOGICZNA, ASYSTA (LEKARZ SPECJALISTA) 250.00 zł
3. OPIEKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 60.00 zł
4. ZAŁOŻENIE OPATRUNKU NA RANĘ - INNE/ WYMIANA OPATRUNKU (BEZ KOSZTU OPATRUNKU) 35.00 zł
5. ELEKTROKARDIOGRAFIA Z 12 LUB WIĘCEJ ODPROWADZENIAMI (Z OPISEM) 80.00 zł
6. ELEKTROKARDIOGRAFIA NIEOKREŚLONA  70.00 z
7. FARMAKOTERAPIA: DOUSTNA/ DOMIĘŚNIOWA/ ŚRÓDSKÓRNA/ PODSKÓRNA/ PODJĘZYKOWA/ DOODBYTNICZA/ PRZY UŻYCIU NEBULIZATORA (BEZ RZECZYWISTEGO KOSZTU SUBSTANCJI LECZNICZEJ) 10.00 zł
8. ZNIECZULENIE MIEJSCOWE POWIERZCHNIOWE 100.00 zł
9. RTG KLATKI PIERSIOWEJ/ JAMY BRZUSZNEJ PRZEGLĄDOWE 100.00 zł
10. RTG KLATKI PIERSIOWEJ Z OPISEM/ JAMY BRZUSZNEJ 140.00 zł
11. RTG PŁUC - INNE 80.00 zł
12. RTG MIEDNICY - PRZEGLĄDOWE 80.00 zł
13. USG BRZUCHA I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ 200.00 zł
14. MONITOROWANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE 150.00 zł
15. MONITOROWANIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH 100.00 zł
16. MONITOROWANIE SYSTEMOWEGO CIŚNIENIA TĘTNICZEGO 100.00 zł
17. MONITOROWANIE CENTRALNEGO CIŚNIENIA ŻYLNEGO 100.00 zł
18. RESUSCYTACJA BEZPRZYRZĄDOWA BLS 200.00 zł
19. TLENOTERAPIA - INNE (PROCEDURA OBEJMUJE TLENOTERAPIĘ BIERNĄ Z UŻYCIEM PROSTYCH UKŁADÓW PODAWCZYCH TLENU) 300.00 zł
20. FARMAKOTERAPIA DOŻYLNA (BEZ RZECZYWISTEGO KOSZTU SUBSTANCJI LECZNICZEJ) 35.00 zł
21. ZNIECZULENIE DOŻYLNE 700.00 zł
22. USUNIĘCIE - CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA CEWKI MOCZOWEJ BEZ NACIĘCIA 450.00 zł
23. NACIĘCIE ZMIANY ROPNEJ (PROCEDURA OBEJMUJE NACIĘCIE I ZAOPATRZENIE ROPNIA PODSKÓRNEGO I TKANEK MIĘKKICH) 400.00 zł
24. USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ Z NACIĘCIEM 450.00 zł
25. OCZYSZCZENIE (WYCIĘCIE) RANY, ZAKAŻENIA, OPARZENIA - INNE 300.00 zł
26. INNE OCZYSZCZENIE RANY, ZAKAŻENIA LUB OPARZENIA BEZ WYCINANIA 250.00 zł
27. SZYCIE LICZNYCH RAN SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, PONIŻEJ 4 RAN 100.00 zł
28. SZYCIE LICZNYCH RAN SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, 4 RAN I POWYŻEJ 200.00 zł
29. PŁUKANIE PRZEZ URETEROSTOMIĘ I CEWNIK MOCZOWODOWY 450.00 zł
30. PŁUKANIE RANY - INNE 450.00 zł
31. RĘCZNE ROZCIĄGANIE NAPLETKA PROCEDURA OBEJMUJE ODPROWADZENIE ZAŁUPKA 800.00 zł
32. USUNIĘCIE SZWÓW Z INNEJ OKOLICY 100.00 zł
33. PRZETOCZENIE KRWI I PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU KRWI I PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH) 300.00 zł
34. PRZETOCZENIE PEŁNEJ KRWI W INNYCH PRZYPADKACH (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU KRWI I PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH) 300.00 zł
35. PRZETOCZENIE KONCENTRATU PŁYTKOWEGO (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU KRWI I PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH) 300.00 zł
36. PRZETOCZENIE CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU KRWI I PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH) 300.00 zł
37. PRZETOCZENIE OSOCZA - INNE (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU KRWI I PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH) 300.00 zł
38. PRZETOCZENIE ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH OSOCZA (CENA NIE OBEJMUJE KOSZTU KRWI I PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH) 300.00 zł
39. KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA 250.00 zł
40. KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA 250.00 zł
41. KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA 250.00 zł
42. KONSULTACJA NEUROLOGICZNA 250.00 zł
43. KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA 250.00 zł 
44. KONSULTACJA CHIRURGICZNA 250.00 zł
45. KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA 250.00 zł
46. KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA 250.00 zł
47. PORADA LEKARSKA, INNE PROCEDURA OBEJMUJE WSZYSTKIE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE 400.00 zł
47. USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO OBEJMUJACEGO PRĄCIE - OPERACJA PROSTA 1000.00 zł
48. LECZENIE WSTRZĄSU (NIEZALEŻNIE OD ETIOLOGII) 1000.00 zł
49. WENTYLACJA WSPOMAGANA PRZEZ RURKĘ INTUBACYJNĄ 300.00 zł
50. INTUBACJA DOTCHAWICZA 300.00 zł
51. INTUBACJA DRÓG ODDECHOWYCH - INNE 300.00 zł
52. RESUSCYTACJA RĘCZNA ALS Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH 600.00 zł
53. KONSULTACJA UROLOGICZNA - KONSULTACJA DRUGIEGO LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE UROLOGII 500.00 zł
54. TK KLATKI PIERSIOWEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO 400.00 zł
55. TK KLATKI PIERSIOWEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM PROCEDURA SPRAWOZDAWANA W PRZYPADKU WYKONANIA ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM 500.00 zł
56. TK KLATKI PIERSIOWEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM ORAZ BEZ LUB Z DOUSTNYM ZAKONTRASTOWANIEM PRZEŁYKU 500.00 zł
57. TK JAMY BRZUSZNEJ LUB MIEDNICY MAŁEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO 400.00 zł
58. TK JAMY BRZUSZNEJ LUB MIEDNICY MAŁEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM PROCEDURA SPRAWOZDAWANA W PRZYPADKU WYKONANIA ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM 500.00 zł
59. USG NACZYŃ NERKOWYCH - DOPPLER 200.00 zł
60. DEFIBRYLACJA 400.00 zł
61. PRZEZSKÓRNA CYSTOSTOMIA 1500.00 zł
62. CYSTOSTOMIA 1000.00 zł
63. USG NEREK 200.00 zł
64. USG UKŁADU MOCZOWEGO I INNE 200.00 zł
65. USG MOSZNY 200.00 zł
66. BADANIE PALCEM ODBYTU 50.00 zł
67. BADANIE TEMPERATURY 10.00 zł
68. BADANIE FIZYKALNE 100.00 zł
69. NAKŁUCIE ŻYŁY 30.00 zł
70. WSTRZYKNIĘCIE/ INFUZJA ELEKTROLITÓW 60.00 zł
71. ZAŁOŻENIE CEWNIKA 200.00 zł
72. ZAŁOŻENIE CEWNIKA FOLEY 200.00 zł
73. WYMIANA CEWNIKA 200.00 zł
74. PONOWNE WPROWADZENIE CEWNIKA DO URETEROSTOMII 150.00 zł
75. WYMIANA CEWNIKA W PRZETOCE NERKOWEJ/ CYSTOSTOMII/ NEFROSTOMII/ PIELOSTOMII 150.00 zł
76. PŁUKANIE PRZEZ INNY CEWNIK MOCZOWY 100.00 zł
77. PŁUKANIE PRZEZ NEFROSTOMIE I PIELOSTOMIE 100.00 zł
78. USUNIĘCIE SKRZEPÓW I PĘCHERZA BEZ NACIĘCIA 100.00 zł
79. UROGRAFIA Z KONTRASTEM 200.00 zł
80. SZTUCZNE ODDYCHANIE Z UŻYCIEM MASKI TWARZOWEJ LUB MASECZKI RESUSCYTACYJNEJ (FOLIOWA) 200.00 zł
81. ZORGANIZOWANIE TRANSPORTU SANITARNEGO, PRZEKAZANIE O ILE BRAK ORGANIZACYJNYCH MOŻLIWOŚCI LECZENIA - rzeczywisty koszt świadczenia zgodnie z cennikiem podwykonawcy  
82. BADANIA LABORATORYJNE - zgodnie z cennikiem laboratorium   

NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
1. OPERACJA STULEJKI: OBRZEZANIE, PLASTYKA NAPLETKA, OPERACJA NAPRAWCZA ZAŁUPKA. PLASTKA KRÓTKIEGO WĘDZIDEŁKA, MEATOTOMIA, FIMOZA - W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM 2400.00 zł
2. OPERACJA STULEJKI: OBRZEZANIE, PLASTYKA NAPLETKA, OPERACJA NAPRAWCZA ZAŁUPKA. PLASTKA KRÓTKIEGO WĘDZIDEŁKA, MEATOTOMIA, FIMOZA - W ZNIECZULENIU PRZEWODOWYM 3500.00 zł
3. OPERACJE OTWARTE NA MOSZNIE: WODNIAK, TORBIEL NASIENNA, KASZAKI MOSZNY, SZYCIE RANY PRĄCIA, OPERACJA PRZYCZEPKA JĄDRA (BEZ USUWANIA NARZĄDU), REWIZJA PRZEDZIAŁU MOSZNY (Z/BEZ USUWANIA JĄDRA) 4500.00 zł
4. OPERACJE OTWARTE NA JĄDRACH: WYCIĘCIE JĄDRA, BIOPSJA JĄDER, SPROWADZENIE JĄDER DO MOSZNY 4500.00 zł
5. WSZCZEPIENIE PROTEZY JĄDRA + cena protezy dobierana indywidualnie 4000.00 zł
6. OPERACYJNE USUNIĘCIE ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO (LAPAROSKOPOWO LUB W WYPADKU SZCZEGÓLNYCH WSKAZAŃ – KLASYCZNIE) - JEDNOSTRONNIE 5000.00 zł
7. OPERACYJNE USUNIĘCIE ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO (LAPAROSKOPOWO LUB W WYPADKU SZCZEGÓLNYCH WSKAZAŃ – KLASYCZNIE) - DWUSTRONNIE 6500.00 zł
8. WYCIĘCIE TORBIELI OKOŁOCEWKOWEJ. USUNIĘCIE GUZA CEWKI MOCZOWEJ (MIĘSKO CEWKOWE) 3000.00 zł
9. WYTWORZENIE CYSTOSTOMII PUNKCYJNEJ 2000.00 zł
10. OPERACYJNE LECZENIE WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU Z UŻYCIEM TAŚMY 6000.00 zł
11. OPERACJA LASEROWA KŁYKCIN KOŃCZYSTYCH 2500.00 zł
12. ENDOSKOPOWO TUR GRUCZOLAKA STERCZA (ROZCIĘCIE SZYI PĘCHERZA) - CENA OPERACJI 7000.00 zł
13. ENDOSKOPOWO TUR GRUCZOLAKA STERCZA (ROZCIĘCIE SZYI PĘCHERZA) - W PRZYPADKU ZABIEGU II ETAPOWEGO- KOSZT II ETAPU 6000.00 zł
14. ENDOSKOPOWO: ROZCIĘCIE ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ 5000.00 zł
15. ENDOSKOPOWE WYCIĘCIE GUZA W PĘCHERZU 5000.00 zł
16. ENDOSKOPOWA BIOPSJA PĘCHERZA MOCZOWEGO (MAPPING) 4500.00 zł
17. BIOPSJA PROSTATY W ZNIECZULENIU 3000.00 zł
18. LASEROWA OPERACJA GRUCZOLAKA PROSTATY – W ZALEŻNOŚCI OD OBJĘTOŚCI PROSTATY - PROSTATA DO 100 ML 10000.00 zł
19. LASEROWA OPERACJA GRUCZOLAKA PROSTATY – W ZALEŻNOŚCI OD OBJĘTOŚCI PROSTATY - PROSTATA OD 100 ML DO 150 ML 13000.00 zł
20. LASEROWA OPERACJA GRUCZOLAKA PROSTATY – W ZALEŻNOŚCI OD OBJĘTOŚCI PROSTATY - PROSTATA POWYŻEJ 150 ML 15000.00 zł
21. ENDOSKOPOWE KRUSZENIE KAMIENI W PĘCHERZU MOCZOWYM (USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z PĘCHERZA) 7000.00 zł
22. OSTRZYKIWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO BOTOKSEM 3900.00 zł
23. ROZCIĘCIE URETEROCELE WRAZ Z EWENTUALNĄ INTUBACJĄ NERKI SONDĄ D-J 3500.00 zł
24. CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE NERKI METODĄ KLASYCZNĄ 14000.00 zł
25. CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE NERKI METODĄ LAPAROSKOPOWĄ 14500.00 zł
26. WYCIĘCIE NERKI PROSTE 14000.00 zł
27. WYCIĘCIE NERKI SPOSOBEM LAPAROSKOPOWYM 17000.00 zł
28. PODWIESZENIE NERKI RUCHOMEJ METODĄ LAPAROSKOPOWĄ 13000.00 zł
29. PODWIESZENIE NERKI RUCHOMEJ METODĄ KLASYCZNĄ 9500.00 zł
30. PLASTYKA ZWĘŻENIA PODMIEDNICZKOWEGO MOCZOWODU METODĄ KLASYCZNĄ 12000.00 zł
31. PLASTYKA ZWĘŻENIA PODMIEDNICZKOWEGO MOCZOWODU METODĄ LAPAROSKOPOWĄ 16000.00 zł
32. USUNIĘCIE TORBIELI NERKI METODĄ KLASYCZNĄ 7000.00 zł
33. USUNIĘCIE TORBIELI NERKI METODĄ LAPAROSKOPOWĄ 9000.00 zł
34. DRENAŻ TORBIELI NERKI POPRZEZ NAKŁUCIE 2000.00 zł
35. WYŁUSZCZENIE GUZA NERKI METODĄ KLASYCZNĄ 14500.00 zł
36. WYŁUSZCZENIE GUZA NERKI METODĄ LAPAROSKOPOWĄ 16000.00 zł
37. USUNIĘCIE KAMIENIA Z NERKI PCNL 8500.00 zł
38. USUNIĘCIE KAMIENIA ZA POMOCĄ GIĘTKICH NARZĘDZI (RIRS) 8000.00 zł
39. WYTWORZENIE NEFROSTOMII PUNKCYJNIE W NERCE 4000.00 zł
40. WYTWORZENIE NEFROSTOMII KLASYCZNEJ W NERCE (OPERACYJNIE) 4000.00 zł
41. WYMIANA NEFROSTOMII/CYSTOSTOMII 1500.00 zł
42. USUNIĘCIE KAMIENIA Z MOCZOWODU NA DRODZE URS 6500.00 zł
43. USUNIĘCIE KAMIENIA Z MOCZOWODU METODĄ KLASYCZNĄ 8000.00 zł
44. USUNIĘCIE KAMIENIA Z MOCZOWODU METODĄ LAPAROSKOPOWĄ 10000.00 zł
45. USUNIĘCIE KAMIENIA LUB CIAŁA OBCEGO Z PĘCHERZA PRZEZ JEGO NACIĘCIE 5000.00 zł
46. DIAGNOSTYCZNY ZABIEG URS W MOCZOWODZIE, MIEDNICZCE NERKOWEJ Z POBRANIEM WYCINKA DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO 4500.00 zł
47. USUNIĘCIE PROSTATY Z POWODU RAKA METODĄ KLASYCZNĄ 16000.00 zł
48. USUNIĘCIE PROSTATY Z POWODU RAKA METODĄ LAPAROSKOPOWĄ 18000.00 zł
49. RADYKALNA PROSTATEKTOMIA ROBOTYCZNA (RARP) – OPERACJA ROBOTEM DA VINCI 46000.00 zł
50. CYSTEKTOMIA ROBOTYCZNA - OPERACJA ROBOTEM DA VINCI 60000.00 zł
51. USUNIĘCIE PĘCHERZA WRAZ Z LIMFADENEKTOMIĄ - ODPROWADZENIE MOCZOWODÓW DO SKÓRY 35000.00 zł
52. USUNIĘCIE PĘCHERZA WRAZ Z LIMFADENEKTOMIĄ - ODPROWADZENIE METODĄ BRICKERA 40000.00 zł
53. OPERACYJNE WYCIĘCIE UCHYŁKA PĘCHERZA MOCZOWEGO 8000.00 zł
54. ZAŁOŻENIE, WYMIANA SONDY D-J - JEDNOSTRONNIE 1750.00 zł
55. ZAŁOŻENIE, WYMIANA SONDY D-J - DWUSTRONNIE 2000.00 zł
56. CYSTOSKOPIA W ZNIECZULENIU 1650.00 zł
57. USUNIĘCIE SONDY D-J ambulatoryjnie (w znieczuleniu miejscowym) 1500.00 zł
58. USUNIĘCIE SONDY D-J z hospitalizacją (w znieczuleniu ogólnym) 2300.00 zł
59. WYMIANA SONDY D-J W PRZETOKACH SKÓRNYCH 2200.00 zł
60. ZNIECZULENIE OGÓLNE DOTCHAWICZE 1000.00 zł
61. ZNIECZULENIE PRZEWODOWE 700.00 zł
62. ZNIECZULENIE OGÓLNE DOŻYLNE 700.00 zł
63. DOBA POBYTU 600.00 zł
64. OBOWIĄZKOWE BADANIA KWALIFIKUJĄCE DO ZABIEGU (zakres badań dodatkowych wykonywanych do zabiegu określa lekarz prowadzący) 160.00 zł
65. OBOWIĄZKOWA KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA WYKONYWANA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA 200.00 zł
66. PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA POWYŻEJ 72 GODZIN – 1 DOBA 100.00 zł

NAZWA ŚWIADCZENIA CENA
1. STERYLIZACJA PLAZMOWA - POJEDYNCZE NARZĘDZIE 40.00 zł
2. STERYLIZACJA PLAZMOWA -PAKIET NARZĘDZI (WIELKOŚĆ DŁ. DO 45 CM, SZER. DO 28 CM) 80.00 zł
3. STERYLIZACJA PLAZMOWA - NA „CITO” 150.00 zł
4. STERYLIZACJA PAROWA - POJEDYNCZE NARZĘDZIE 20.00 zł
5. STERYLIZACJA PAROWA - PAKIET NARZĘDZI (OD 3 DO 5 SZT.) 25.00 zł
6. WJAZD - POSTÓJ DO 1 GODZ. 5.00 zł
7. POSTÓJ POWYŻEJ 1 GODZ. - DOPŁATA DO PKT. 11 (za każdą rozpoczętą godzinę) - CENA ZA GODZINĘ 2.00 zł
8. DOBA (OBOWIĄZUJE TEŻ OSOBY PARKUJĄCE Z LEGITYMACJĄ INWALIDZKĄ) 20.00 zł
9. ZA JEDNĄ STRONĘ KOPII ALBO WYDRUKU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (poświadczonej „za zgodność z oryginałem”) - opłata nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 0.52 zł
10. ZA JEDNĄ STRONĘ WYCIĄGU LUB ODPISU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - opłata w wysokości 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 15.08 zł
11. ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH - opłata w wysokości 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 3.01 zł