Zalecenia dla pacjentów

PAID SERVICES

ADMISSION SCHEDULE IN PRIVATE SPECIALIST PRACTICES

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
dr. med. Wojciech Pawłowski from 13:00*
from 13:00*
specialist doctor Piotr Chwastek 13:30-14:30
dr. med. Mirosław Salamon 14:00-15:00
dr. med. Michał Białożyt 14:00-15:00
14:00-15:00
doctor Paweł Bednarek from 15:00*
doctor Przemysław Sokołowski 10:00-14:00
specialist doctor Andrzej Nowak 12:00-13:30
dr. med. Jan Kawecki 14:30-17:00
doctor Daniel Musiał from 15:00*
doctor Mariusz Sadowski from 13:00*
from 11:00*
specialist doctor Paweł Leśniak from 13:00*
13:30-15:00
doctor Bartosz Binek from 14:00*
doctor Zygmunt Gofron from 15:00*
specialist doctor Magdalena Duda 13:00-14:00
doctor Paweł Sorek from 14:30*
dr. med. Andrzej Szedel 14:30-16:15
dr. med. Grzegorz Szkodny from 15:00*
specialist doctor Karol Wieczorek from 13:30*
doctor Tomasz Zaorski 14:20-18:00

* - to the last patient


PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES IN THE SPECIALIST UROLOGY CLINIC*

* obowiązujący od 1 maja 2021 roku

W przypadkach gdy z przyczyn medycznych wskazana będzie zmiana (w tym rozszerzenie bądź zmniejszenie) zakresu udzielanego świadczenia zdrowotnego cena usługi zostanie zmieniona odpowiednio do rzeczywistego zakresu udzielonego świadczenia zdrowotnego.

PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES IN THE UROLOGY UNIT*

  • 76.ANTYBIOTYKOTERAPIA

    WYCENA INDYWIDUALNA

*valid from 01.05.2021

PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES IN THE DIAGNOSTIC X-RAY AND CT FACILITIES*

X-RAY FACILITY

*valid from 1.05.2021

PRICE LIST - OTHER SERVICES*

*valid from 1.05.2021

GALLERY