Zalecenia dla pacjentów

PAID SERVICES

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

Cennik obowiązujący od 1 lipca 2022 r.

W przypadkach, gdy z przyczyn medycznych wskazana będzie zmiana (w tym rozszerzenie bądź zmniejszenie) zakresu udzielanego świadczenia zdrowotnego, cena usługi zostanie zmieniona odpowiednio do rzeczywistego zakresu udzielonego świadczenia zdrowotnego.