Oddział Urologii Odcinek I

Na oddziale znajdują się sale dwu i trzy osobowe z węzłem sanitarnym. 
Pacjenci mają zapewnioną opiekę duszpasterską oraz możliwość korzystania z Kaplicy Szpitalnej w budynku A Szpitala.

W ramach Oddziału realizowany jest program Szybkiej Terapii Onkologicznej, w pełnym zakresie świadczeń. Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny i zabiegowym. Nad Pacjentami czuwa doświadczony zespół specjalistów. Sale wyposażone są w telewizor. Pacjenci mogą również korzystać z bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu (wi-fi).

Koordynatorzy Odcinka I

dr n. med. spec. urolog Michał Białożyt
lek. spec. urolog Karol Wieczorek 
lek. spec. urolog Magdalena Duda

Pielęgniarka koordynująca Odcinka I
mgr pielęgniarstwa Ewa Paliczka

Zastępca pielęgniarki koordynującej
Pielęgniarka dyplomowana Grażyna Bodzioch

 1. Odwiedziny u chorych przebywających we wszystkich Oddziałach szpitalnych odbywają się w dni powszednie i w dni wolne od pracy. Poza godz 19.00 oraz w sali wybudzeń, odwiedziny są możliwe za zgodą Kierownika /koordynatora Oddziału, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki koordynującej/dyżurnej .
 2. Jednego chorego mogą odwiedzać równocześnie nie więcej niż 2 osoby.
 3. Dzieci do lat 12 mogą odwiedzać chorych w towarzystwie osoby dorosłej, tylko za zgodą Kierownika/koordynatora  Oddziału. Prosimy pamiętać, że Szpital jest środowiskiem potencjalnie niebezpiecznym epidemiologicznie dla dzieci i osób o osłabionej odporności. 
 4. Odwiedzających prosi się o ograniczenie czasu wizyt z uwagi na poszanowanie prawa do intymności innych pacjentów.
 5. Zakazuje się odwiedzin osobom: pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wykazującym objawy infekcji wirusowej, dotkniętych inną chorobą zakaźną.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów epidemiologicznych, Prezes  Szpitala może wprowadzić ograniczenie odwiedzin.

Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane do:

 1. Zapoznania się i stosowania niniejszego regulaminu.
 2. Włożenia odzieży ochronnej w salach i Oddziałach, w których jest ona wymagana.
 3. Dezynfekcji rąk przed kontaktem z pacjentem i przed opuszczeniem Szpitala. 
 4. Kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu, z uwzględnieniem potrzeb innych pacjentów przebywających w salach chorych.
 5. Podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 6. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 7. Szanowania mienia szpitalnego.
 8. Opuszczenia sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich
 9. Stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia obowiązującego na trenie całego Szpitala.

Zabrania się osobom odwiedzającym chorych:

 1. Dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów spożywczych, których spożywanie jest zabronione przez personel medyczny.
 2. Siadania na łóżkach pacjentów a także na wolnych łóżkach w salach chorych.
 3. Manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami.
 4. Prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów budzących niepokój chorego.
 5. Wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt